Yenilenin, yeni uygulamaları süreçlerinize dâhil edin

İnovasyon (yenileşim/yenilikçilik) değişen koşullara uyum sağlayarak toplumsal, kültürel ve yönetim gibi açılardan yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıdır. İnovasyonu yeni bir ürün geliştirmenin ötesinde bir süreç olarak ele almak ve iş süreçlerinize yaklaşım olarak dâhil etmek, değer yaratmaya odaklanmak gerekir. İnovasyon yeni bir iş modelini, tedarikçi geliştirme yöntemini, farklı bir tanıtım yaklaşımını, özel pazarlama çözümlerini, müşteri ilişkileri yönetim modellerini veya çalışanlar ile ilgili bir projeyi, bir sistemi içerebilir.

Marka dinamiktir. Markanızı yönetirken bu dinamizme ayak uydurmalı, yeniden düşünmeli, yeniden keşfetmeli ve tüm süreçleri yeniden değerlendirmelisiniz. Yeni fikir ve uygulamalar markanıza değer katacak, kurum ve marka kimliğiniz ile bütünleşmiş inovasyon aklı sürdürülebilir farklılığa katkı sağlayacaktır. İnovasyon bir anda başlayıp bitmez, devamlılık esastır. Bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklar, yaşam şeklimizi, alışkanlıklarımızı ve doğal olarak beklentilerimizi de değiştiriyor. Hedef kitle kavramı ile ilgili bilinen segmentasyonlar, pazarlama araçları, müşteri beklentileri, tasarım anlayışı, tanıtım mecraları her gün değişiyor ve gelişiyor. Hayatımıza giren yeni mecralar, meslekler, kavramlar ve süreçler var. Büyük veri gerçeğini, “emoji” yaygınlığını veya etrafımızda dolaşan “dron”ları görmezden gelebilir miyiz? Paradigmaların kırıldığı, pek çok ürün ve hizmetin pazarlama tarihinin müzesinde yer alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde akıllı pazarlama çözümleri geliştirmeden sürdürülebilir süreçlerden bahsetmek mümkün mü?

Bu değişimin farkında olmak, ona ayak uydurmak, ancak yenilenerek mümkün. Değişimi ve gelişimi öngörmek, bu yönde strateji belirlemek “sürdürülebilir farklılık” için şart.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

 • Pazarlama nedir, ne değildir?
 • Stratejik pazarlama (business = strategy = marketing)
 • İş modeli pazarlama ilişkisi
 • Değer yaratmak
 • Araştırma ve analiz aşamasının yönetimi
  • Hedef kitle kim? Nerede?
  • Marka pazarlama ilişkisi
  • Marka kimliği nedir? Nasıl oluşturulur?
 • Marka konumlandırma, marka özü, değerler, marka vaadi, isim, logo, tescil
 • Marka stratejisi nedir?
 • İletişim ve iletişmek
 • İletişim ve müşteri ilişkileri
 • İletişim ve medya ilişkileri
 • Tanıtım ve bilinirlik
 • İtibarınızı yönetin
 • Pazarlama stratejileri nasıl oluşturulur?
 • Marka kimliği, kurum kimliği, kurum kültürü ilişkisi
 • Pazarlama planı
 • Pazarlama bütçesi
 • Uygulama
 • Ölçün: Ölçemediğin şeyi yönetemezsin