Marka olmak sürdürülebilir olmak demektir

Sürdürülebilir süreçler, işletmeler ve paydaşlar dediğimiz zaman bugünlerde “sürdürülebilir marka” tanımı sıkça karşımıza çıkıyor ki bu temelde markalaşmanın özünde olması gereken bir unsuru vurgulamaktan ibarettir, ticaretin adil olması gibi. Marka, müşteriniz tarafından satın alınan bir değerdir. Markayı güçlü kılan değeridir (değer konusunun artık cirodan ziyade itibar ile ilişkili olduğunun altını çizelim), markalaşmak için değer yaratmanız ve marka değerinizi sürdürülebilir kılmanız gerekir. Markanız, devamlılığı ve derinliği kadar değerlidir ya da değerli olacaktır. Markalaşabilmek demek köklere sıkı sıkı tutunarak, markanın sürekliliğini sağlamak, markayı her daim genç tutabilmek anlamına gelir. Yoksa ülkemizde sık sık karşılaştığımız gibi, sürekli markaları ya da logoları baştan aşağı değiştirmek, markanın eskiyle olan bağını koparmak değildir. Markalar kök salabildikleri oranda taze ve diri kalabilirler. Onun için köklü marka “eski” marka demek değildir –tam tersine, geçmişi olan, zamana karşı direnebilmiş güçlü marka anlamını taşımaktadır. Yani değerlidir.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

 • Pazarlama nedir, ne değildir?
 • Stratejik pazarlama (business = strategy = marketing)
 • İş modeli pazarlama ilişkisi
 • Değer yaratmak
 • Araştırma ve analiz aşamasının yönetimi
  • Hedef kitle kim? Nerede?
  • Marka pazarlama ilişkisi
  • Marka kimliği nedir? Nasıl oluşturulur?
 • Marka konumlandırma, marka özü, değerler, marka vaadi, isim, logo, tescil
 • Marka stratejisi nedir?
 • İletişim ve iletişmek
 • İletişim ve müşteri ilişkileri
 • İletişim ve medya ilişkileri
 • Tanıtım ve bilinirlik
 • İtibarınızı yönetin
 • Pazarlama stratejileri nasıl oluşturulur?
 • Marka kimliği, kurum kimliği, kurum kültürü ilişkisi
 • Pazarlama planı
 • Pazarlama bütçesi
 • Uygulama
 • Ölçün: Ölçemediğin şeyi yönetemezsin