Hizmetler

Yeni bir marka geliştirmek ve/veya var olan bir  markanın unsurlarını yeniden ele almak, temelde markaların geleceğini tasarlamak anlamına gelir. Markanın geleceğini tasarlamak için pazarlama disiplininin sunduğu geniş  model, yöntem ve araştırma seçeneklerinden faydalanılır.

Bütünsel pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve markanın geliştirilmesi/tasarlanması her projeye özel olmakla birlikte, temel yol haritası ve yapılması gerekenler benzerdir.

Markanın uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmesi ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlaması “strateji” ile mümkündür. Stratejiye sahip olmayan bir marka zamanı okumak, ileriye dönük doğru kararlar almak konusunda başarılı olamaz. Sürdürülebilirlik ise dünyanın sürdürülebilirliğine bağlıdır, iş süreçlerinde dijital araçlar, teknoloji, yapay zeka, büyük veri gibi unsurları dikkate almak gerektiği gibi, çevre duyarlılığı ve diğerkâmlık geliştirilimelidir. En üst sıraya yerleşen beşeri sermaye ise olmaz olmaz.

Bazen tesadüfler markaları kıymetli yerlere taşıyabilir, markanız sizden uzun yaşasın istiyorsanız, uzun vadeli düşünmeye, strateji geliştirmeye, geliştirdiğiniz stratejileri ise her gün tekrar sorgulamaya ihtiyacınız olacak. 

Geleceği tahmin etmek zor, ama planlamak mümkün.

Marka Geliştirme ve Pazarlama Süreçlerinin Yönetimi

Araştırma, Durum Tespiti

Kurumun, markanın, mevcut süreçlerin kapsamlı analizinin yapılması. Bu süreç araştırmalar ile desteklenir ve kurum yöneticileri ile yapılan derinlemesine görüşmeler ile ilerlenir.

Hazırlık Aşaması ve Strateji Geliştirme

Pazarlama bölümü yapılandırılır ve/veya oluşturulur. Birimin çalışma süreçleri, raporlama yöntemleri geliştirilir, ihtiyaca göre eğitim ile desteklenir.

Bu süreçte marka kimliği geliştirilir, pazarlama stratejileri belirlenir. Pazar analizleri, araştırma, tasarım, nitelikli insan kaynağı, teknolojik alt yapı düzenlemesi, hedeflerin belirlenmesi, hedef kitlenin gruplandırılması, tanıtım araçlarının tespiti gibi çalışmalar tamamlanır.

Uygulama ve Ölçme

Pazarlama biriminin oluşturulması, marka ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, yıllık planlama ve bütçe hazırlıklarını takiben, ölçme ile birlikte uygulanan bütünsel pazarlama süreçlerinin yönetimi sağlanır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

 • Pazarlama nedir, ne değildir?
 • Stratejik pazarlama (business = strategy = marketing)
 • İş modeli pazarlama ilişkisi
 • Değer yaratmak
 • Araştırma ve analiz aşamasının yönetimi
  • Hedef kitle kim? Nerede?
  • Marka pazarlama ilişkisi
  • Marka kimliği nedir? Nasıl oluşturulur?
 • Marka konumlandırma, marka özü, değerler, marka vaadi, isim, logo, tescil
 • Marka stratejisi nedir?
 • İletişim ve iletişmek
 • İletişim ve müşteri ilişkileri
 • İletişim ve medya ilişkileri
 • Tanıtım ve bilinirlik
 • İtibarınızı yönetin
 • Pazarlama stratejileri nasıl oluşturulur?
 • Marka kimliği, kurum kimliği, kurum kültürü ilişkisi
 • Pazarlama planı
 • Pazarlama bütçesi
 • Uygulama
 • Ölçün: Ölçemediğin şeyi yönetemezsin