Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Marka geliştirme ve pazarlama süreçlerinin bütünsel yönetimi. Pazar analizi ve araştırma, iş modeli geliştirme, marka kimliği geliştirme, marka vaadi, hedef kitle belirleme süreçleri, iletişim süreçleri, itibar yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama planı, pazarlama bütçesi hazırlanmasına dair uygulama programı.

Süre: 2 gün

Marka Kimliği ve Pazarlama Yönetimi

Pazarlama disiplini çerçevesinde, kültür, kimlik ve marka kimliği modeli üzerinden; marka kimlik sistemi geliştirme, araştırma, analiz, marka vaadi, hedefler, marka özü, strateji, marka yönetim süreçleri, pazarlama süreçleri yönetim programı.

Süre: 1 gün

İletişim, Müşteri İlişkileri ve İtibar Yönetimi

Pazarlama disiplini kapsamında tüm paydaşlar nezdinde itibar, algı, iletişim (sözlü, yazılı) süreçlerinin yönetimi eğitim programı.

Süre: 1 gün

Girişimciler için Markalaşma Programı

Pazarlama disiplini, iş modeli, marka kimliği geliştirme, araştırma, hedef, öz, strateji, sürdürülebilirlik, yönetim süreçlerinin girişimcilere özel özet eğitim programı.

Süre: 1 gün

Alamet-i Farika'dan Marka'ya

Pazarlama ve marka tarihi, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde markalaşma, dün - bugün, kültür – ticaret ilişkisi, geleceği planlamak için geçmişe yolculuk.

Süre: 2 saatlik seminer programıdır

Projeye Özel Eğitim Paketi

Pazarlama, markalaşma ve iletişim kapsamında kurumun ihtiyacı olan konuların, özel olarak projelendirilerek vaka analizleri ile eğitim programı oluşturulması.

İçerik ve süre projeye özel belirlenmektedir.

Eğitim süre ve içerikleri için bizimle iletişim kurmanızı rica ederiz: [email protected]

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

 • Pazarlama nedir, ne değildir?
 • Stratejik pazarlama (business = strategy = marketing)
 • İş modeli pazarlama ilişkisi
 • Değer yaratmak
 • Araştırma ve analiz aşamasının yönetimi
  • Hedef kitle kim? Nerede?
  • Marka pazarlama ilişkisi
  • Marka kimliği nedir? Nasıl oluşturulur?
 • Marka konumlandırma, marka özü, değerler, marka vaadi, isim, logo, tescil
 • Marka stratejisi nedir?
 • İletişim ve iletişmek
 • İletişim ve müşteri ilişkileri
 • İletişim ve medya ilişkileri
 • Tanıtım ve bilinirlik
 • İtibarınızı yönetin
 • Pazarlama stratejileri nasıl oluşturulur?
 • Marka kimliği, kurum kimliği, kurum kültürü ilişkisi
 • Pazarlama planı
 • Pazarlama bütçesi
 • Uygulama
 • Ölçün: Ölçemediğin şeyi yönetemezsin

Marka Kimliği, Pazarlama ve Yönetimi

 • Marka pazarlama ilişkisi
 • Strateji nedir?
 • Marka kimliği nasıl oluşturulur?
 • Marka konumlandırma, marka özü, değerler, marka vaadi, isim, logo, tescil
 • Araştırma neden önemli
 • Araştırma ve analiz nasıl yapılır?
  • Markanın pazarlamadaki yeri
 • Marka kimliği, kurum kimliği, kurum kültürü ilişkisi
 • İletişim ve ve iletişmek
 • Marka stratejileri nasıl geliştirilir ?
 • Markanızı yönetin
 • Ölçün: Ölçemediğin şeyi yönetemezsin

İletişim, Müşteri İlişkileri ve İtibar Yönetimi

 • İletişim pazarlama ve marka ilişkisi
 • İletişim nedir?
 • Kişilik testleri
 • Sözlü, yazılı iletişim ve beden dili
 • Dinlemek ve anlamak
 • Medya ve iletişim (PR, medya satın alma)
 • Basın ilişkileri, kriz ve süreç yönetimi
 • Müşteri ve iletişim
 • Araştırma Yöntemleri, müşterinizi tanıyın
 • Müşteri sadık olur mu?
 • Müşteri memnun olur mu?
 • Deneyim tasarımı
 • Tanıtım yöntemleri
 • İtibar yönetimi

Girişimciler için Markalaşma Programı

 • Pazarlama nedir, ne değildir?
 • İş modeli pazarlama ilişkisi
 • Strateji ile değer yaratmak
 • Araştırma ve analiz aşamasının önemi ve yönetimi
  • Hedef kitle kim, nerede?
 • Marka kimliği, kurum kimliği, kurum kültürü ilişkisi
  • Marka kimliği oluşturma süreci
 • Marka konumlandırma, marka özü, değerler, marka vaadi, isim, logo, tescil
 • Marka stratejisi nedir?
 • İletişim ve iletişmek
 • Tanıtım yöntemleri
 • Pazarlama planı ve bütçe oluşturmak

Alamet-i Farika'dan Marka'ya

 • Pazarlama ve marka tarihine genel bakış
 • İlk marka kanunu ve uygulamalar
 • Osmanlı İmparatorluğu döneminde markalaşma
 • Cumhuriyet döneminde markalaşma
 • Gelecek için…